• Uzależnienia behawioralne u dzieci

    • Uzależnienia behawioralne- inaczej czynnościowe – zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności (lub grupy czynności) w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia.

     Zespół objawów uzależnienia behawioralnego- Uzależnienie od wykonywania danej czynności pojawia się w momencie, gdy towarzyszy jej wewnętrzny przymus lub silne pragnienie jej rozpoczęcia i jak najdłuższego kontynuowania. Cechą charakterystyczną uzależnienia (każdego rodzaju) jest narastanie trudności w kontrolowaniu zachowań z nim związanych oraz zwiększenie tolerancji (czyli wewnętrznej potrzeby coraz większej częstotliwości podejmowania czynności uzależniającej).  
     W momencie, gdy czynność zostanie przerwana lub     możliwość jej wykonywania zostanie ograniczona, pojawiają się niepożądane objawy abstynencyjne, inaczej odstawienne. 

     Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są:

     zakupoholizm,
     patologiczny hazard,
     kompulsywne objadanie się,
     ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu,
     uzależnienie od seksu lub pornografii,
     pracoholizm,

     uzależnienie od używania komputera i gier komputerowych,
     siecioholizm – uzależnienie od użytkowania sieci internetowej,
     fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego,

     uzależnienie od używania kart płatniczych,
     kleptoholizm – uzależnienie od okradania,
     uzależnienie od środków masowego przekazu,
     tanoreksja – uzależnienie od opalania się w solarium,
     bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicznych,
     uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
      

     Pokolenie sieci, pokolenie szklanych ekranów, pokolenie always on – to tylko niektóre z określeń współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży urodzonych po 1995 roku. To osoby przepływające między światem realnym i światem wirtualnym, w którym zaspokajają swoje dziecięce i młodzieńcze potrzeby, spędzają czas wolny, poszukują akceptacji i budują poczucie przynależności.

     Fonoholizm – odnosi się do zaburzenia behawioralnego w postaci nałogowego używania telefonu komórkowego. Problem ten – potocznie nazywany uzależnieniem od smartfona – pozostaje doświadczeniem osób, które nie potrafią normalnie funkcjonować bez ciągłej obecności telefonu komórkowego.

     Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – ZACHOWANIE:

     -nierozstawanie się ze swoim telefonem,
     -ciągłe sprawdzane urządzenia i uruchamiane telefonu (np. częste sięganie po telefon, częste  używanie go, sprawdzanie, trzymanie w dłoni bądź blisko siebie, przed sobą),
     -przerywanie spotkań/rozmów w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,
     -wychodzenie z sali szkolnej w celu odebrania bądź nawiązania połączenia/ wiadomości,
     -częste robienie zdjęć typu selfie i dzielenie się nimi z innymi użytkownikami sieci,
     -korzystanie z urządzeń w miejscach i sytuacjach, w których nie powinno się tego robić (np. prowadzenie samochodu, przechodzenie przez jezdnię),
     -ukrywanie przed innymi (na przykład przed rodzicami) czynności związanych z używaniem smartfona,
     realizacja czynności ze smartfonem w ręku.

     Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – PSYCHIKA:

     -odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz poczucia przymusu korzystania z telefonu,
     -ciągła gotowość na odpisanie na e-mail, sms,
     -odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, gorszego samopoczucia przy próbach przerwania/ograniczenia korzystania z Internetu, komputera,
     -wyraźna niezgoda i niezadowolenie z powodu ograniczenia możliwości korzystania z telefonu,
     -odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia w sytuacjach zabronienia korzystania z telefonu komórkowego,
     -podkreślanie ważności wpływu bycia on-line na dziejące się wydarzenia,
     -wysokie poczucie bezpieczeństwa związane z byciem on-line,
     -przeżywanie strachu (lęku) z powodu niebycia w głównym nurcie informacji,
     -przeżywanie negatywnych emocji związanych z niemożnością połączenia się  z Internetem (np. szukanie zasięgu za wszelką cenę).

     Symptomy nadużywania telefonu komórkowego – NEGATYWNE SKUTKI:

     -zaniedbywanie innych aktywności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz korzystania z telefonu,
     -wycofanie się z dotychczasowych relacji z innymi i zamkniecie się w świecie wirtualnym,
     -korzystanie z Internetu/urządzeń pomimo szkodliwych następstw (niewyspanie, nieodpowiednie i nieregularne żywienie, zaniedbany wygląd, niewywiązywanie się ze swoich szkolnych, zawodowych, rodzinnych obowiązków),
     -nadmierne rozproszenie i dekoncentracja np. na zajęciach lekcyjnych i poza nimi,
     -problem z właściwym gospodarowaniem własnym czasem wolnym, 
     częste nudzenie się i nic nie robienie, brak wyraźnej pasji w życiu, niski poziom angażowania się w sprawy szkolne,
     -niska aktywność ruchowa, brak spędzania czasu wolnego w sposób aktywny,
     -przejawianie tendencji do autoizolacji, pozostawanie na uboczu grupy,
     -ogólne przemęczenie organizmu, przeciążenie informacyjne.
      

     Dlaczego dzieciaki uzależniają się od smartfonów?

     -niekontrolowana „inicjacja cyfrowa”,
     -nieograniczony dostęp do Internetu, w szczególności w urządzeniu mobilnym,
     -brak zasad korzystania z mediów cyfrowych,
     -nadaktywność na portalach społecznościowych,
     -nuda, brak pasji zainteresowań,
     -brak edukacji cyfrowej ze strony rodziców,
     -złe relacje z rodzicami.

  • Kontakty

   • Bajkowe Przedszkole
   • sekretariat@bajkowe.raszyn.pl
   • 22 353 98 90
   • Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych