• Plac zabaw Bajkowego Przedszkola
   • Nasze Przedszkole

   • „Bajkowe Przedszkole w Ładach” to miejsce, gdzie dzieci otaczane są ciepłem i czują się bezpieczne. Przyjazne nastawienie nauczycieli i personelu obsługowego, wnętrze budynku jest  nowoczesne, dobrze wyposażone. U nas nie można się nudzić, ponieważ kadra dydaktyczna bardzo dba o właściwy dobór i różnorodność zabaw i zajęć dydaktycznych. Tu maluchy zdobywają swoje pierwsze życiowe doświadczenia, uczą się samodzielności, funkcjonowania w grupie, stają się bardziej tolerancyjne i otwarte na otaczający je świat. Wszystkie te zachowania pozwolą w późniejszym czasie łatwiej i szybciej podjąć naukę w szkole, wkroczyć w dorosłe życie.

    Poza planowymi zajęciami dydaktycznymi prowadzone są zajęcia rozszerzające ofertę programową przedszkola: język angielski, obowiązkowo dla wszystkich dzieci, dogoterapia, rytmika, zajęcia sportowe, taniec, zajęcia logopedyczne oraz kompensacyjno-wyrównawcze. W godzinach popołudniowych, dla dzieci chętnych, organizujemy gimnastykę korekcyjną.

    Ważny jest czas, który dzieci spędzają na świeżym powietrzu, dlatego zajęcia i zabawy na placu zabaw są nieodzownym elementem każdego dnia.

    Organizujemy również wiele imprez i uroczystości, które są ważnymi wydarzeniami naszej działalności: Pasowanie na Przedszkolaka, Święto dyni, Wróżby andrzejkowe, Mikołajki, uroczystości choinkowe, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Mamy, Taty oraz Dziecka, Święto Ziemi i wiele innych. Aby dostarczyć dzieciom jak najwięcej doznań estetycznych zapraszamy do nas artystów estradowych i cyrkowych. Raz w miesiącu odbywa się koncert muzyczny, równie często mamy okazję obejrzeć przedstawienie teatralne. Organizujemy również atrakcyjne wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, m. in. policjantem, strażakiem, stomatologiem. Nasze przedszkolaki chętnie uczestniczą w konkursach gminnych i ogólnokrajowych, w akcjach charytatywnych, takich jak WOŚP, „Pomóżmy Zwierzętom”, „Góra Grosza”.

    „Bajkowe Przedszkole w Ładach”, jako placówka oświatowa, jest zawsze otwarte na nowości w świecie dydaktyki i pedagogiki. Śledzimy metody innowacyjne w pracy z dziećmi, wiele z nich przenosimy na nasz grunt. Przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz wykorzystujemy elementy glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego.  Korzystamy z metody „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,  metody projektu, stosujemy innowacje w ćwiczeniu ogólnej sprawności ruchowej.

    Nauczycielki przedszkola realizują takie programy wychowania przedszkolnego, które uwzględniają różnorodne zainteresowania i możliwości dzieci, przekazują uniwersalne wartości, promują postawy szacunku dla siebie i innych. Nasi wychowankowie są zachęcani do wysiłku, pracy i twórczości, a ich osiągnięcia są dostrzegane i nagradzane. W procesie wychowania uczestniczą wszyscy nauczyciele przy współudziale pozostałych pracowników obsługi. Na bieżąco rozpoznawane są potrzeby dzieci pod względem istniejących dysfunkcji rozwojowych, a przedszkole zapewnia im pomoc specjalistyczną. Ale przede wszystkim staramy się być drugim domem dla dzieci. Kochamy je takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu zapewnić jak najlepsze warunki do bezpiecznej zabawy i nauki. Z sukcesem przygotowujemy naszych wychowanków do podjęcia nauki w szkole. Uczymy też, jak osiągać sukcesy, ale i jak znosić porażki. Pragniemy, by każdy rodzic czuł, że jego dziecko jest dla nas tak samo ważne, jak dla niego samego.

    Serdecznie zapraszamy

   • Nowa siedziba

   • 15 września 2016 roku Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach, im ks. Józefa Poniatowskiego dla siedmiuset dzieci, z dużą halą sportową, z salą widowiskową oraz z 4 oddziałami przedszkolnymi. Placówka w swoich planach przewidywała udogodnienie również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, zaprojektowano właściwe łazienki oraz odpowiednio dużą windę.
    Pod koniec 2016 roku weszły pierwsze maszyny na teren Szkoły. Powstały nowe fundamenty, nowe ściany i nowa historia. Pod koniec 2017 roku Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na kompleksowe i supernowoczesne wyposażenie Szkoły i Przedszkola.
    Rozbudowa i wyposażenie Szkoły i Przedszkola w Ładach to najdroższa, ale też największa inwestycja w historii Gminy Raszyn. Całe przedsięwzięcie zakończyło się na początku 2019 roku.
    W dniu 30 kwietnia 2019 roku podjęto UCHWAŁĘ NR IX/82/2019 RADY GMINY RASZYN w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, które dokonało się z dniem 1 września 2019 roku.  Połączenie jednostek w zespół, to efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych obu jednostek oraz większe możliwości  dla kadry pedagogicznej i pracowników obsługi.
     

   • Dziecko czytające książkę
   • Budynek Bajkowego Przedszkola
   • Nasz budynek

   • Wejście  do budynku jest od strony ul. Miklaszewskiego.

    Na parterze znajduje się szatnia dzieci i personelu, WC ogólnodostępne, 2 sale zabaw grup najmłodszych. Piętro zajmuje pokój socjalny personelu, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, w której kucharki gotują i przygotowują wszystkie posiłki,  2 sale zabaw grup starszych. Na parterze w części szkolnej jest sala dzieci 6-letnich, łazienka jest po drugiej stronie korytarza, przeznaczona wyłącznie dla naszych przedszkolaków z tej grupy.  Gabinet wicedyrektora i pokój intendenta znajdują się w części Szkoły przeznaczonej do nauczania wczesnoszkolnego . Wszystkie pomieszczenia są przystosowane do potrzeb małych dzieci oraz są wyposażone w atestowany sprzęt i zabawki właściwe dla wieku przedszkolnego.

    W przedszkolu zatrudnionych jest 23 osób, w tym 10 osób kadry pedagogicznej, łącznie z logopedą, psychologiem i 2 nauczycielami wspomagającymi oraz 4 nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Ładach, które uzupełniają etat w poszczególnych grupach . Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym, magisterskim wykształceniem lub są w trakcie jego zdobywania . Personel obsługowy to: intendent, panie woźne oddziałowe, pomoce nauczyciela w grupach najmłodszych, kucharki i konserwator.

    Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.
    W godzinach: 800 –1300, w ramach opieki bezpłatnej, realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

    Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek. Wszystkie dania przygotowywane są na miejscu, ze świeżych surowców, z uwzględnieniem norm żywieniowych właściwych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Staramy się jak najbardziej urozmaicać nasze menu, by zachęcić przedszkolaki do poznawania nowych smaków i dostarczyć im jak najwięcej wartościowych produktów. Między posiłkami podajemy soki, warzywa „do chrupania”, suszone owoce.

    Podstawą naszej działalności jest Statut przedszkola, regulaminy wewnętrzne oraz podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych